Missie en visie

Samen bieden wij mensen in Zuidwest-Nederland hoogwaardige radiotherapie dichtbij in een kleinschalige en aangename omgeving. Met een zo groot mogelijk effect van de behandeling en zo min mogelijk bijwerkingen.

Onze toekomstvisie kunnen we samenvatten in vijf ambities en vijf speerpunten:

Menselijke maat – omringd met aandacht

Wanneer iemand de diagnose kanker krijgt, staat zijn of haar wereld vaak op z’n kop. Bij het ZRTI begrijpen we dat. Daarom omringen we iedereen met aandacht. We hebben oog voor de mens achter de patiënt en kijken verder dan onze dagelijkse zorgverlening.

Hoogwaardige radiotherapie

Uiteindelijk draait alles erom dat de behandeling het gewenste resultaat heeft. Daarom willen we meer inzicht krijgen in de medische uitkomsten van onze behandelingen. We realiseren ons wel dat dit geen eenvoudige opgave is. We beginnen klein en bouwen de komende jaren verder uit waar dit mogelijk is.

Netwerkpartner

Een voorwaarde voor een goede kwaliteit van onze behandeling is een nauwe samenwerking met alle verwijzers. Bestraling is immers vaak maar één onderdeel van een behandeling. Door beter samen te werken met andere ziekenhuizen en huisartsen tillen we de zorg naar een nog hoger niveau.

Aantrekkelijke werkgever

We willen een aantrekkelijke werkgever zijn én blijven, zodat we ook de komende jaren genoeg collega’s hebben om ons werk uit te voeren. Daarom krijgen onze medewerkers alle ruimte om zich te blijven ontwikkelen. Dat is niet alleen prettig voor onze collega’s zelf, maar ook voor onze patiënten.

Slim en stabiel georganiseerd

Onze medewerkers kunnen natuurlijk alleen de beste radiotherapie bieden wanneer zij de beschikken over de beste apparatuur. Daarom houden we alle ontwikkelingen binnen ons vakgebied nauwlettend in de gaten. Ook zetten we de komende jaren stevig in op ICT die uitstekend werkt. We willen klaar zijn voor de toekomst.