Physician assistant

Een physician assistant (PA) is een ervaren medewerker die een medische hbo-opleiding heeft gevolgd en een hbo-master. Een PA kan taken overnemen van een arts. Een PA mag bijvoorbeeld zelfstandig diagnoses stellen voor geprotocolleerde patiëntengroepen, medicijnen voorschrijven, een behandeling bepalen en kleine routinematige behandelingen uitvoeren.

Uit onderzoek blijkt dat ze dat net zo goed, veilig en betrouwbaar doen als een arts. Het grote voordeel is dat een PA meer tijd heeft voor de patiënt en daardoor meer aandacht aan hem/haar kan besteden en meer voorlichting kan geven. De artsen kunnen zich dan richten op de meer ingewikkelde, complexe behandelingen.

Het ZRTI heeft twee PA's in opleiding. In 2019 ronden zij hun opleiding af. Vanaf dan staan ze ingeschreven in het BIG-register en mogen zij hun beroep zelfstandig uitoefenen.

Physician assistant.

(PA)