Physician assistant

Een physician assistant (PA) is een ervaren medewerker die een medische hbo-opleiding heeft gevolgd en een hbo-master. Een PA kan taken overnemen van een arts.

Een PA mag bijvoorbeeld zelfstandig diagnoses stellen voor geprotocolleerde patiëntengroepen, medicijnen voorschrijven, een behandeling bepalen en routinematige handelingen uitvoeren. Uit onderzoek blijkt dat ze dat net zo goed, veilig en betrouwbaar doen als een arts.

Het ZRTI heeft twee PA's in opleiding. In 2019 hebben zij hun opleiding afgerond. Vanaf dan staan ze ingeschreven in het BIG-register en mogen zij hun beroep zelfstandig uitoefenen.

Physician assistant.

(PA)