Raad van Toezicht

M.A. Bierens

Vicevoorzitter

De heer Bierens is lid sinds 1 november 2009 met als aandachtsgebied bestuurlijke zaken binnen de zorgsector. De heer Bierens is in november 2013 herbenoemd voor een tweede zittingstermijn van 4 jaar.

Klik hier voor de relevante nevenfuncties van de heer Bierens.

prof. dr. E.M. Noordijk

Lid

De heer Noordijk is lid sinds 1 november 2008 met als aandachtsgebied de ontwikkelingen in de radiotherapie. Hij is tevens inhoudelijk deskundig adviseur binnen de Adviesraad van het ZRTI. De heer Noordijk is in november 2013 herbenoemd voor een tweede zittingstermijn van vier jaar.

Klik hier voor de relevante nevenfuncties van de heer Noordijk.

J.E. Marcusse

Lid

De heer Marcusse is lid sinds 1 december 2009 met als aandachtsgebied financiële zaken. Hij is in december 2013 herbenoemd voor een periode van vier jaar.

Klik hier voor de relevante nevenfuncties van dhr. Marcusse.

mr. S.M.W.L. van Boven

Voorzitter

De heer Van Boven is lid sinds december 2015 voor een zittingstermijn van vier jaar.

Klik hier voor de relevante nevenfuncties van dhr. Van Boven.

drs. P.D. Zweers

Lid

Mevrouw Zweers is lid sinds december 2015 voor een zittingstermijn van vier jaar met als aandachtsgebied ICT/organisatie.

Klik hier voor de relevante nevenfuncties van mevrouw Zweers.