Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is bereikbaar via het emailadres rvt.zrti@icloud.com

 

mr. S.M.W.L. van Boven

voorzitter

De heer Van Boven is lid sinds december 2015 voor een zittingstermijn van vier jaar.
De nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht staan vermeld in het jaarverslag van het ZRTI.

J. van Vliet

lid Raad van Toezicht

Mevr. Van Vliet is lid sinds september 2017 voor een zittingstermijn van vier jaar.
De nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht staan vermeld in het jaarverslag van het ZRTI.

 

drs. P.D. Zweers

vice-voorzitter

Mevrouw Zweers is lid sinds december 2015 voor een zittingstermijn van vier jaar met als aandachtsgebied ICT/organisatie.
De nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht staan vermeld in het jaarverslag van het ZRTI.

dr. A.D.G. Krol

lid Raad van Toezicht

Dhr. Krol is lid sinds september 2017 voor een zittingstermijn van vier jaar.
De nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht staan vermeld in het jaarverslag van het ZRTI.

 

drs. J.I. de Groot RA

lid Raad van Toezicht

Dhr. De Groot is lid sinds september 2017 voor een zittingstermijn van vier jaar.
De nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht staan vermeld in het jaarverslag van het ZRTI.